Avgifter

Anmäl lagets deltagande före 1 juni via Eskilscupens hemsida.
Varje tävlingsklass har en kvot uppdelad på övernttande lag, lag med hotellboende och lokala lag utan övernattning. Därför kan en klass/kategori fyllas innan anmälningstidens utgång. Reservlista upprättas efter betald anmälan.Startavgiften är 1400:- per lag för:
Skolövernattande lag.
(900:- för lag i klass P - Flickor 10).

Startavgiften är 1400:- per lag för:
Boende på hotell och som köper måltider på skolor genom Eskilscupen.


Startavgiften är 1795:- per lag för:
Icke övernattande lag,

Lag med övernattning och måltider i egen regi.
(1200:- för lag i klass P - Flickor 10).
(400:- för lag i sammandragsklasserna - F8, F9, P7, P8 och P9).


Deltagaravgiften
Skolövernattning och måltider är 1125:- per person och gäller även ledare.
Tillträde till övernattning i skolsal från torsdag - söndag.
Måltider genom Eskilscupen, fredag x3, lördag x3 och söndag x2.
Möjlighet att köpa till mat på torsdagkväll finns.

Övernattande lag i klass P (Flickor10) betalar endast 975:-.


Hotellboende enligt offert från arrangör, Tfn: 042-6005200 samt e-mail: boende@eskilscupen.nu


Deltagaravgiften skall vara betald senast
1 juni på bankgiro 5809-7528.


IBAN

SE32 8000 0821 4998 3669 4761

BIC

SWEDSESS
Tilläggstjänster per lagper personper person
 
Transfer till och från tåg (t.o.r HBG City)700:-  
Tillgång till busslinjen 100:- 
Extra måltider (per måltid):   
Frukost  45:-
Lunch  80:-
Middag  80:-
Extra övernattning per dygn
(avser sön - mån )
 125:- 
Extra biljett ledarträff
(2 ingår i startavgiften för övernattande lag)
 150:-